Samen met onze parnters hebben we het volgende manifest opgesteld als basis voor onze activiteiten:

Het Manifest van de Friese popsector

Wij, de Friese popsector...

Geloven in haar eigenzinnige onderscheidende geluid.
Geloven dat fries talent de regio kan overstijgen, dat we wat te bieden hebben.
Geloven dat Friesland alles in huis heeft om talent zich te laten ontwikkelen.
Geloven dat Friesland een plek is waar acts zich kunnen ontwikkelen.
Geloven dat pop plekken nodig heeft om te borrelen en experimenteren, waar de drempel laag is.


Willen dat een duurzame carrière in de pop vanzelfsprekend is.
Willen de verbinding met de Friese bevolking versterken, van de klei tot de hemel.
Willen een pop-walhalla zijn.
Willen in verbinding staan met de rest van Nederland.
Willen handvatten aan artiesten geven om zich verder te ontwikkelen.
Willen een provinciebrede samenwerking.
Willen financiële middelen om onze ontwikkeling mogelijk te maken.
Willen de afstand tussen artiest en podium verkleinen.


Zorgen ervoor dat de Friese popsector zich in alle lagen kan ontwikkelen.
Zorgen ervoor dat we de fair practice-code kunnen naleven.
Zorgen voor gezonde sector, vol diversteit en veiligheid.
Zorgen ervoor dat we trots onze resultaten delen, onze impact laten zien.
Zorgen ervoor dat we laagdrempelig en benaderbaar zijn.
Zorgen ervoor dat makers zich aangesproken en ondersteund voelen.


Opgesteld door: Neushoorn Leeuwarden, Poppodium Iduna, Het Bolwerk Sneek, D'Drive, Minerva Academie voor Popcultuur, 3voor12Fryslân, Podium Asteriks, FrieslanPop, Popfabryk, Gemeente Leeuwarden en de Provincie Fryslân.