image image

Fair practice in practice: een eerlijke beloning voor jouw optreden

Nog regelmatig ontvangen beginnende, maar zeer talentvolle artiesten geen toereikende gages bij het spelen van bijvoorbeeld een voorprogramma in een poppodium. In Friesland helpt het PPF deze categorie al in een vroeg stadium door gages aan te vullen tot een fair bedrag, waardoor het voor podia aantrekkelijker is om deze acts te boeken en vice versa!

Wat is het

We hebben samen met Neushoorn in Leeuwarden, Iduna in Drachten, Het Bolwerk in Sneek, de festivals Welcome to the Village en Explore the North en de popkoepel FrieslandPop afspraken gemaakt over een minimale vergoeding die je krijgt als je een optreden doet. Wij vullen vervolgens het bedrag wat je van hen krijgt aan tot een fair bedrag.

Deze regeling geldt ook voor andere plekken waar je optreedt, binnen en buiten Friesland.

Wil je gebruik maken van deze regeling? Check de website van FrieslandPop en scroll naar de Fair Pay regeling.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met fairpay@frieslandpop.nl.

Om gebruik te maken van deze regeling dienen acts aan de volgende voorwaarden te voldoen:
- De Friese act speelt eigen werk (een enkele cover kan, maar het eigen werk staat centraal)
- De regeling is van toepassing op alle podia in Friesland die op regelmatige basis live muziek programmeren en voor alle Friese festivals die (Friese) acts met eigen werk programmeren.
- De Friese act heeft een professionele ambitie, dat wil zeggen: de act wil met het schrijven, uitvoeren en in de markt zetten van het eigen werk een (deeltijd) carrière in de popcultuur opbouwen.
- De Friese act heeft de ambitie om binnen en buiten de provincie voet aan de grond te krijgen, een fanbase op te bouwen en haar werk te vermarkten.
- De Friese act beschikt over gedegen riders, persfoto, bio, etc. en handelt professioneel en adequaat op zakelijk vlak.
- We hanteren een fair use policy met een max. van 5 in te dienen optredens per act.